Tại American Airlines chúng tôi hiểu tầm quan trọng của một nơi gặp gỡ gần gũi và thuận tiện và đó là lý do tại sao chúng tôi có Trung tâm điều hành và phòng hội nghị. 

Phòng họp của chúng tôi được trang bị để đáp ứng các nhu cầu của một cá nhân hoặc một nhóm lớn.

Tiện nghi trong phòng hội nghị bao gồm loa, cổng dữ liệu máy tính, bảng trình bày, TV, đầu Video, máy chiếu slide và máy chiếu dữ liệu. Khách hàng có thể truy cập máy fax, máy photocopy, máy huỷ giấy, cổng máy tính. Các tiện nghi khác nhau tùy theo vị trí.