CHƯƠNG TRÌNH HÁI LỘC ĐẦU NĂM CÙNG AMERICAN AIRLINES 2015

DANH SÁCH 20 BOOKER NHẬN LÌ XÌ 500,000đ

 

Số thứ tự Họ & tên Số vé Đại lý Thời gian nhắn tin
01 Ms. Chung Vy Hùng 0016530982956-57 Thủy Tiên 15:16:32 ngày 23/2/2015
02 Ms. Tăng Thị Mai Trang 0016568840071 Hồng Ngọc Hà 8:32:49 ngày 24/2/2015
03 Ms. Tăng Thị Mai Trang 0016568840072 Hồng Ngọc Hà 8:33:07 ngày 24/2/2015
04  Ms. Nguyễn Thị Như Ngọc  0016568839629  JTB-TNT  15:19:14 ngày 24/2/2015
05  Mr. Lê Văn Đảm  0016530987698  Trung Thiên  16:04:19 ngày 24/2/2015.
06  Mr. Liêu Tuấn Huỳnh  0016530988852-53  Nguyễn Kim  17:08:24 ngày 24/2/2015
07  Ms. Mai Thị Thảo  0015804907943  Youth Pastuer 178  10:06:22 ngày 25/2/2015
08  Ms. Mai Thị Thảo  0015804907944  Youth Pastuer 178  10:07:49 ngày 25/2/2015
09   Ms. Phan Hà Giang  0016530988415  PNR  10:38:44 ngày 25/2/2015
10  Ms. Phan Hà Giang  0016530988416  PNR  10:38:25 ngày 25/2/2015
11  Ms. Đoàn thị Kim Phương  0015804910914  NAT TRAVEL  11:16:43 ngày 25/2/2015
12  Ms. Đoàn thị Kim Phương  0015804910915  NAT TRAVEL  11:48:41 ngày 25/2/2015
13  Ms. Phan Hà Giang  0015804909232-33  PNR  15:52:25 ngày 25/2/2015
14  Ms. Phan Hà Giang  0015804909234-35  PNR  15:53:12 ngày 25/2/2015
15  Ms. Đặng Thị tuyết Trinh  0016568840128  Hong Ngoc ha  10:21:14 ngày 26/2/2015
16  Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân  0015804907957  Youth Pastuer 178  11:27:08 ngày 26/2/2015
17  Ms. Vũ Thị Mỹ Trinh  0016568840599  Hoàng Giang Việt  12:12:10 ngày 26/2/2015
18  Ms. Vũ Thị Mỹ Trinh  0016568840600  Hoàng Giang Việt  12:12:18 ngày 26/2/2015
19  Ms. Nguyễn Thị Kim Thúy  0015804911858-59  Thái An  14:22:11 ngày 26/2/2015
20  Ms Huỳnh Ngoc Trâm  0016530981831  Gia Huy  14:24:41 ngày 26/2/2015

Katz, an expert great american essayists in network economics and antitrust and regulatory policy, is returning to haas after a two-year teaching leave at new york university’s stern school of business.

nhan e-visa mien phi cung TK

nhan e-visa mien phi cung TK

 

 

Vé Business giá rẻ

Vé Business giá rẻ