CHƯƠNG TRÌNH HÁI LỘC ĐẦU NĂM CÙNG AMERICAN AIRLINES 2015

DANH SÁCH 20 BOOKER NHẬN LÌ XÌ 500,000đ

 

Số thứ tựHọ & tênSố véĐại lýThời gian nhắn tin
01Ms. Chung Vy Hùng0016530982956-57Thủy Tiên15:16:32 ngày 23/2/2015
02Ms. Tăng Thị Mai Trang0016568840071Hồng Ngọc Hà8:32:49 ngày 24/2/2015
03Ms. Tăng Thị Mai Trang0016568840072Hồng Ngọc Hà8:33:07 ngày 24/2/2015
04 Ms. Nguyễn Thị Như Ngọc 0016568839629 JTB-TNT 15:19:14 ngày 24/2/2015
05 Mr. Lê Văn Đảm 0016530987698 Trung Thiên 16:04:19 ngày 24/2/2015.
06 Mr. Liêu Tuấn Huỳnh 0016530988852-53 Nguyễn Kim 17:08:24 ngày 24/2/2015
07 Ms. Mai Thị Thảo 0015804907943 Youth Pastuer 178 10:06:22 ngày 25/2/2015
08 Ms. Mai Thị Thảo 0015804907944 Youth Pastuer 178 10:07:49 ngày 25/2/2015
09  Ms. Phan Hà Giang 0016530988415 PNR 10:38:44 ngày 25/2/2015
10 Ms. Phan Hà Giang 0016530988416 PNR 10:38:25 ngày 25/2/2015
11 Ms. Đoàn thị Kim Phương 0015804910914 NAT TRAVEL 11:16:43 ngày 25/2/2015
12 Ms. Đoàn thị Kim Phương 0015804910915 NAT TRAVEL 11:48:41 ngày 25/2/2015
13 Ms. Phan Hà Giang 0015804909232-33 PNR 15:52:25 ngày 25/2/2015
14 Ms. Phan Hà Giang 0015804909234-35 PNR 15:53:12 ngày 25/2/2015
15 Ms. Đặng Thị tuyết Trinh 0016568840128 Hong Ngoc ha 10:21:14 ngày 26/2/2015
16 Ms. Nguyễn Thị Thanh Vân 0015804907957 Youth Pastuer 178 11:27:08 ngày 26/2/2015
17 Ms. Vũ Thị Mỹ Trinh 0016568840599 Hoàng Giang Việt 12:12:10 ngày 26/2/2015
18 Ms. Vũ Thị Mỹ Trinh 0016568840600 Hoàng Giang Việt 12:12:18 ngày 26/2/2015
19 Ms. Nguyễn Thị Kim Thúy 0015804911858-59 Thái An 14:22:11 ngày 26/2/2015
20 Ms Huỳnh Ngoc Trâm 0016530981831 Gia Huy 14:24:41 ngày 26/2/2015

Katz, an expert great american essayists in network economics and antitrust and regulatory policy, is returning to haas after a two-year teaching leave at new york university’s stern school of business.

nhan e-visa mien phi cung TK

nhan e-visa mien phi cung TK

Vé Business giá rẻ

Vé Business giá rẻ