Đại diện DB Bahn tại Việt Nam

website: www.germanrailway.vn & www.acprail.com.vn

Văn phòng tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 194 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Vietnam
Tel: +84-8-39 30 44 88 - Fax: +84-8-39 330 633
Email: sales.sgn@germanrailway.vn
Hotline: 0933 994 330

Văn phòng tại Hà Nội

Địa chỉ: 47 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem District, Vietnam
Tel: +84-4-39 44 88 44 - Fax: +84-4-37 333 337
Email: sales.han@germanrailway.vn
Hotline: 0123 944 88 44

    Họ Tên:
    Điện Thoại:
    Email:
    Tin nhắn:

    Google Map