Tag Archives: airline

Tk
29/09/2014

Thổ Nhĩ Kỳ & công nghệ kinh doanh lịch sử

Con người hiện đại không tạo nên được lịch sử hay những vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhưng nếu may mắn có được nó thì việc tận dụng, phát huy để phát triển du lịch cũng không phải là chuyện đơn giản.