cafe

Câu chuyện cà phê Thổ – P1

Lịch sử cho biết vào năm 1555 có hai người lái buôn Syria đầu tiên [...]

24 - 10 - 2014
253 lượt xem
btvHGA
Lịch sử cho biết vào năm 1555 có hai người lái buôn Syria đầu tiên mang cà phê tới bán ở Istanbul như thứ “sữa dành cho những người chơi cờ và những người hay suy tư”...
Xem thêm
Liên hệ