donald trump

So sánh máy bay của Donald Trump với Air Force One dành cho tổng thống Mỹ

Trái ngược với vẻ sa hoa của chuyên cơ tân tổng thống Mỹ Donald Trump, [...]

21 - 11 - 2016
430 lượt xem
btvHGA
Trái ngược với vẻ sa hoa của chuyên cơ tân tổng thống Mỹ Donald Trump, Air Force One được đầu tư những thiết bị đảm bảo an ninh và y tế.
Xem thêm
Liên hệ