Odyssey

Sang Thổ Nhĩ Kỳ khám phá thành Troy

Hẳn có nhiều người mê Hẳn có nhiều người mê, vì thế, cũng như nhiều [...]

03 - 11 - 2014
606 lượt xem
btvHGA
Hẳn có nhiều người mê Hẳn có nhiều người mê, vì thế, cũng như nhiều người, tôi mơ một lần đặt chân đến thành cổ huyền thoại của Thổ Nhĩ Kỳ này.
Xem thêm
Liên hệ