Turkish Airlines Việt Nam

Văn phòng tại HCM

addr-ic  Tòa nhà AB, tầng 8, 76 Lê Lại, quận 1
 (84-28) 39 360 360 - Fax: (84-28) 38 250 260
Email: saigon@thy.com.vn

Văn phòng tại Hà Nội

addr-ic  47 Phan Chu Trinh, Quận. Hoàn Kiếm
 (84-24) 39 360 360 - FAX:  (84-24) 37 333 337
Email: hanoi@thy.com.vn

 

 

 

The program also was successful in reigniting santolo's entrepreneurial visit this blog page spirit.

    Họ Tên:
    Điện Thoại:
    Email:
    Tin nhắn:

    Google Map