Cambodia Angkor Air tăng tần suất khai thác đường bay TP HCM – Sihanoukville – TP.HCM

Cambodia Angkor Air (K6)  xin trân trọng reported to quý Anh / Chị tần suất khai thác cho hành trình:  TP. HCM – Sihanoukville – Ngày   vào ngày:  Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy and Ngày Chủ Nhật Ngày  27/10/2019     for detailed lịch trình như sau:

 

STT Vịnh Chigon NỀN TẢNG Từ ngày ngày nay NỀN TẢNG Thời gian đi Gian gian Máy bay
Mùi CHÍ MINH – SI CHAN MINH – SIHANOUKVILLE –
1 SGN – KOS K6 839 27/10/2019 28/03/2020 Hàng ngày 08:20 09:25 ATR72
K6 837 27/10/2019 28/03/2020 Thứ 3,4,5,7, từ này 14:35 15:45 ATR72
2 KOS – SGN K6 838 27/10/2019 28/03/2020 Hàng ngày 10:45 12:00 ATR72
K6 836 27/10/2019 28/03/2020 Thứ 3,4,5,7, từ này 12:35 14:00 ATR72
Liên hệ