Duy nhất một đêm trên máy bay từ Việt Nam đi Mỹ

Bay với American Airlines

Duy nhất một đêm trên máy bay từ Việt Nam đi Mỹ

American Airlines và đối tác thông báo về việc thay đổi lịch bay từ ngày 26/10/2014. Sự thay đổi này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối chuyến, rút ngằn thời gian trung chuyển giữa các chuyến bay đến các thành phố lớn như Dallas/Fort Worth, Los Angeles, San Diego, Chicago, Boston, New York và hơn 260 điểm đến khác trên khắp nước Mỹ.

Khởi hành Nơi đến Số hiệu chuyến bay Thời gian nối chuyến Khởi hành Nơi đến Số hiệu chuyến bay

Ho Chi Minh

08:10

Tokyo

15:35

AA8419/JL750 01h 30phút

Tokyo

17:05 

Los Angeles

10:10

AA170
01h 30phút

Tokyo

17:05 

San Diego
10:05
AA8480/
JL66
02h 45phút

Tokyo

18:20

Boston
17:05
AA8476/
JL08
02h 55phút

Tokyo

18:30

Chicago

15:35

AA154 
02h 55phút

Tokyo

18:30

Dallas

15:15 

AA60
05h 10phút

Tokyo

20:45

New York

20:00

AA8496/
JL04

Đăc biệt với sự thay đổi này mang đến nhiều thuận lợi cho hành khách.

+ Hành khách chỉ có duy nhất một đêm trên máy bay, điều này thật sự thoải mái đối với những chuyến bay dài so với trước đây khách hàng phải mất hai đêm trên máy bay.

+ Việc khởi hành vào lúc 08h10’ tạo sự thuận tiện cho việc làm thủ tục check in, cũng như đảm bảo cho quý khách có một giấc ngủ trước khi khởi hành đến Mỹ

+ Thời gian nối chuyến giữa các chuyến bay phù hợp hơn cho hành khách

Liên hệ