Hành trình mới của Cambodia Angkor Air:  Đà Nẵng – Phnom Penh – Đà Nẵng

Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (K6)  xin thông báo thông tin bay bay mới:  Đà Nẵng – Phnom Penh – Đà Nẵng  ngày  27/10/2019  như thế này như sau:

STT Vịnh Chigon Vịnh vịnh Từ ngày Ngày nay Vịnh vịnh Thời gian đi Gian gian Máy bay
Đổi mới: ĐAN NANG – PHNOM PENH – DA NANG  
1 DAD – PNH K6 847 27/10/2019 31/12/2019 Thứ 3,4,6,7, Nhật Bản 15:35 17:50 ATR72
01/01/2020 28/03/2020 Hàng ngày 15:35 17:50 ATR72
2 PNH – DAD K6 846 27/10/2019 31/12/2019 Thứ 3,4,6,7, Nhật Bản 13:00 15:00 ATR72
01/01/2020 28/03/2020 Hàng ngày 13:00 15:00 ATR72
Liên hệ