Hawaiian Airlines thông báo: Điều chỉnh phụ phí xăng dầu chặng từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ

Phụ phí xăng dầu những chặng có điểm khởi hành từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ sẽ được điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và phụ phí BJS sẽ được gỡ bỏ.

Liên hệ Hawaiian Airlines

Văn phòng HCM

Đc: 194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: 028.39.330.828 | Fax: 028.39.330.633 | salessgn.ha@hgtravel.com

Văn phòng Hà Nội

Đc: 47 Phan Chu Trinh, Quận Hòan Kiếm, Tp.Hà Nội

ĐT: 024.39.330.828 | Fax: 024.37.333.337 | saleshan.ha@hgtravel.com

Giờ làm việc: 08:00 sáng đến 05:00 chiều (Thứ Hai – Thứ Sáu) / 08:00 sáng đến 12:00 trưa (Thứ Bảy)

Liên hệ