Hawaiian Airlines thông báo thay đổi hành lý chặng Hawaii – Bắc Mỹ

Hawaiian Airlines sẽ tăng phí hành lý cho chặng Hawaii – Bắc Mỹ kể từ ngày 13/11/2018, cụ thể như sau:

  • Kiện thứ nhất: sẽ tăng $5 từ $25 thành $30
  • Kiện thứ hai: sẽ tăng $5 từ $35 thành $40
  • Việc thay đổi phí hành lý này sẽ có hiệu lực đối với những vé xuất từ ngày 13/11/2018.
  • Không có sự thay đổi đối với kiện thứ ba.
  • Không có sự thay đổi đối với chính sách hành lý quá khổ và thừa cân.
  • Quyền lợi của khách hàng đối với hành lý miễn cước hoặc giảm giá vẫn không thay đổi.
  • Phí hành lý chặng Nội vùng Hawaii (Neighbor Island) và Quốc tế (International) vẫn không đổi.


Liên hệ Hawaiian Airlines

Văn phòng tại Tp.HCM:

194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: 028.39.330.828 | Fax: 028.39.330.633 | salessgn.ha@hgtravel.com

Văn phòng tại Hà Nội:

47 Phan Chu Trinh, Quận Hòan Kiếm, Tp.Hà Nội

ĐT: 024.39.330.828 | Fax: 024.37.333.337 | saleshan.ha@hgtravel.com

Liên hệ