Hawaiian Airlines thông báo về việc thay đổi thuế năm 2019

Việc thay đổi thuế của Hawaiian Airlines sẽ có liệu lực đối với những vé xuất từ ngày 01/01/2019. Qua đó các thuế chặng nội địa và quốc tế sẽ tăng như sau:

Thuế chặng quốc tế của Hoa Kỳ – Sẽ tăng thêm $0.3 một chiều

 • Ví dụ:
  • 1 5383L 18DEC T SGNNRT SS1 800A 335P /E
  • 2 822O 18DEC T NRTHNL SS1 900P 850A /E
  • Tax cũ: $ 70.93 Tax mới: $71.23

Thuế chặng nội địa của Hoa Kỳ – Sẽ tăng thêm $0.3 một chiều

 • Ví dụ:
  • 1 10M 01FEB F HNLLAX SS1 800A 320P /E
  • Tax cũ: $23.40 Tax mới: $23.70

Văn phòng tại Tp.HCM:

194 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: 028.39.330.828 | Fax: 028.39.330.633 | salessgn.ha@hgtravel.com

Văn phòng tại Hà Nội:

47 Phan Chu Trinh, Quận Hòan Kiếm, Tp.Hà Nội

ĐT: 024.39.330.828 | Fax: 024.37.333.337 | saleshan.ha@hgtravel.com

Hotline
HG Aviation
Google Map
Liên hệ