Tag Archives: chongoitottrenmaybay

Choose-the-best-seat2
27/11/2014

Chỗ ngồi tốt trên máy bay

Khu vực ghế an toàn nhất là ở nửa đuôi máy bay. Ai nhát cáy thì phải chọn khu này để ngồi nhé! Đồ họa Infographic sau đây sẽ giúp bạn chọn khu vực ghế ngồi thích hợp trên máy bay.