thanhphodallas

Đến Dallas trên American Airlines

Là thành phố lớn thứ chín và là khu vực đô thị lớn thứ tư [...]

01 - 12 - 2014
227 lượt xem
btvHGA
Là thành phố lớn thứ chín và là khu vực đô thị lớn thứ tư trong cả nước, diện tích của thành phố Dallas khoảng 343 dặm vuông và dân số là 1.241.162 người.
Xem thêm
Liên hệ