tragia

Khi shopping là… đấu trí

Nói thách và trả giá thường là vấn đề chẳng hay ho gì trong chuyện [...]

06 - 11 - 2014
332 lượt xem
btvHGA
Nói thách và trả giá thường là vấn đề chẳng hay ho gì trong chuyện mua bán. Thế nhưng, vấn đề này lại trở thành một đặc trưng thú vị tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Xem thêm
Liên hệ