Turkish Airlines khuyến mãi các chặng bay Châu Âu


TURKISH AIRLINES – TRIỂN KHAI GIÁ KHUYẾN MÃI ĐẾN CHÂU ÂU TỪ 26/11/2015 – 15/12/2015
Thời gian xuất vé: Từ nay đến hết 15/12/2015

Thời gian khởi hành: Từ nay đến hết 31/05/2016

Điều kiện vé: Đã được cập nhật trên GDS

GIÁ KHUYẾN MÃI HẠNG PHỔ THÔNG
NO COUNTRY CODE OW/RT V class P class
1 AUSTRIA VIE RT 459 399
2 BELGIUM BRU RT 319 219
3
DENMARK
CPH RT 359 309
4 AAL RT 449 359
5 BLL RT 449 359
6
FRANCE
NCE RT 419 299
7 PAR RT 319 219
8 LYS RT 419 299
9 TLS RT 419 299
10 MRS RT 419 299
11 BOD RT 419 299
12
GERMANY
FRA RT 339 239
13 MUC RT 349 249
14 DUS RT 369 289
15 CGN RT 369 289
16 FKB RT 369 289
17 BER RT 289  
18 HAM RT 449 339
19 FDH RT 369 289
20 HAJ RT 369 289
21 LEJ RT 369 289
22 BRE RT 369 289
23 NUE RT 369 289
24 FMO RT 369 289
25 STR RT 369 289
36 NETHERLANDS AMS RT 289  
NO COUNTRY CODE OW/RT V class P class
26
ITALY
MIL RT 349 249
27 ROM RT 379 299
28 BLQ RT 379 299
29 GOA RT 379 299
30 NAP RT 379 299
31 TRN RT 379 299
32 VCE RT 379 299
33 CTA RT 379 299
34 PSA RT 379 299
35 BRI RT 379 299
37 NORWAY OSL RT 319 219
38
SPAIN
MAD RT 319 219
39 BCN RT 379 299
40 BIO RT 379 299
41 AGP RT 379 299
42 SCQ RT 379 299
43 VLC RT 379 299
44 SWEDEN STO RT 499 399
45
SWITZERLAND
GVA RT 379 299
46 ZRH RT 319 219
47 BSL RT 379 299
48
UNITED KINGDOM
LON RT 319 279
49 LGW RT 319 279
50 MAN RT 389 279
51 BHX RT 399 339
52 EDI RT 399 339

 

GIÁ KHUYẾN MÃI HẠNG THƯƠNG GIA
NO COUNTRY OW/RT CODE J class
1
GERMANY
RT FRA 1.940
2 RT FKB 2.250
3 RT TXL 2.100
4 RT CGN 2.250
5 RT DUS 2.250
6 RT FDH 2.250
7 RT HAM 2.250
8 RT HAJ 2.250
9 RT MUC 2.100
10 RT NUE 2.250
11 RT FMO 2.250
12 RT STR 2.250
NO COUNTRY OW/RT CODE J class
1 ITALY RT MIL 2.350
2
SPAIN
RT BCN 2.100
3 RT MAD 2.100
4 RT AGP 2.250
5 RT SCQ 2.250
6 RT VLC 2.250
7
UNITED KINGDOM
RT LON 2.200
8 RT MAN 2.340
9 RT BHX 2.340
10 RT EDI 2.340

 

 

Turkish Airlines office
HCM City: 8th floor, AB Tower, 76A Le Lai St., Dist. 1 • Tel: (84-8) 39 360 360 • Email saigon@thy.com.vn Yahoo support: tkvietnamonline
Ha Noi City: 47 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist. • Tel: (84-4) 39 360 360 • Email hanoi@thy.com.vn Yahoo support: turkishairlineshanoi
Liên hệ