Vận chuyển hàng triệu khách hàng trong 1 ngày

Với khoảng năm triệu lượt hành khách và 857.000 tấn hàng hóa được vận chuyển mỗi ngày – đây là hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hơn nữa, mỗi ngày DB vận chuyển hơn hai triệu khách hàng bằng xe buýt. Và mỗi ngày DB AG vận hành 31.000 chuyến tàu trên 34.000 km mạng lưới tàu. Chiến lược của DB là, ngoài việc tăng các hoạt động quốc tế, gắn kết với nhau tất cả các phương thức vận tải và xây dựng, đồng thời toàn diện đa phương thức du lịch và dây chuyền kho vận. Đây là cách mà công ty thực hiện để đối mặt với những thách thức thay đổi gây ra bởi thị trường, yêu cầu dịch vụ ngày càng hiệu quả và thân thiện với môi trường. Deutsche Bahn AG đã và đang cung cấp câu trả lời cho các xu hướng xác định của toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và khan hiếm các nguồn tài nguyên, cũng như bãi bỏ quy định luật lệ.

Mỗi ngày, DB phục vụ 5 triệu hành khách với 31,000 chuyến tàu hoạt động trên 34,000 km đường sắt. DB khai thác nhiều loại tàu điện như Intercity-Express (ICE), Intercity (IC), Eurocity (EC) trên các tuyến đường sắt trong nội địa Đức và lãnh thổ châu Âu.

Applicants should aim to highlight the insights that they gained from visiting the essayclick.net stern campus or attending off-site information sessions, exploring the program’s video and social media offerings, and speaking with stern students and alums.