Lịch tàu chạy

asdfafd

Từ*

Đến*

Chuyến/ Ngày

Hãng tàu

Thời gian đi bằng tàu

Thời gian đi bằng máy bay**

Amsterdam

Brussels

10

Thalys/ IC

1h 54m

4h 20m

Amsterdam

Frankfurt

5

Thalys/ICE

3h 46m

4h 40m

Amsterdam

Paris

7

Thalys

3h 18m

4h 50m

Avignon

Nice

7

TGV

2h 50 m

N/A

Avignon

Paris

16

TGV

2h 40m

4h 40m

Berlin

Frankfurt

14

ICE

4h 07m

4h 35m

Brussels

Frankfurt

3

ICE

3h 31m

4h 35m

Brussels

London

10

Eurostar

1h 51m

4h 40m

Brussels

Paris

25

Thalys

1h 22m

4h 30m

Bordeaux

Paris

17

TGV

3h 15m

4h 35m

Florence

Milan

21

ES

1h 45m

4h 30m

Florence

Rome

40

ES

1h 40m

4h 25m

Frankfurt

Munich

21

ICE

3h 10m

4h 40m

Frankfurt

Paris

5

ICE

3h 50m

4h 50m

Geneva

Paris

9

TGV

3h 09m

4h 40m

London

Paris

17

Eurostar

2h 15m

4h 40m

Lyon

Paris

22

TGV

1h 57m

4h 40m

Marseille

Paris

18

TGV

3h

4h 50m

Milan

Venice

18

FB

2h 23m

5h

Naples

Rome

34

FR

1h 10m

4h 25m

Paris

Strasbourg

16

TGV

2h 17m

4h 30m

Paris

Zurich

3

TGV

4h 32m

4h 35m

Prague

Vienna

7

EC

4h 05m

4h 30m

Rome

Venice

26

FA

3h 15m

4h 35m

*Từ trung tâm thành phố đến trung tâm thành phố
**Bao gồm thời gian vận chuyển và kiểm tra
***Giá vé có thể thay đổi mà không cần thông báo

Active hobbies, favorite cheap essay writing service cultural experiences, etc.

Câu hỏi ý kiến khách hàng

Email của bạn sẽ không hiện lên*

*