Hành lý xách tay

Hành khách được  mang hành lý xách tay 8kg lên khoang máy bay với kích thước không vượt quá 55x40x23 cm. Tuỳ theo mỗi hạng ghế, Hãng hàng không quy định hành lý xách tay khác nhau

Quy định hành lý xách tay theo hạng ghế:

Hạng ghế

Số lượng

Trọng lưọng

 tối đa

Kích thước

 Thương gia (Business class)

2 kiện

8 kg (mỗi kiện)

55x40x23 cm

 Phổ thông đặt biệt (Comfort class)

1kiện

8 kg

55x40x23 cm

 Phổ thông (Economy class) 

1kiện

8 kg

55x40x23 cm

 Trẻ em dưới 2 tuổi (Infant)

1kiện

8 kg

55x40x23 cm

 

Hành lý ký gửi:

Hành lý ký gửi hạng Economy, Comfort:

- Bangkok, Châu Âu và Trung Đông: 30 kg

- Mỹ và Bắc Mỹ:  2 kiện mỗi kiện 23 kg

Hành lý ký gửi hạng Business:

- Bangkok, Châu Âu và Trung Đông: 40 kg

- Mỹ và Bắc Mỹ:  2 kiện mỗi kiện 32kg

As part new site of their coursework, students connect with others across the globe through discussion boards and social media.

Câu hỏi ý kiến khách hàng

Email của bạn sẽ không hiện lên*

*